Индивидуални консултации със слухово-речеви рехабилитатор

От Регионален център ЛОВЕЧ | 09.05.2024 | Новини

На 20 май 2024 година от 09.30 ч. до 13.30 ч. в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч г-жа Миглена Богданова от Терапевтичен център „Ключ за теб“ – гр. София ще проведе консултации с деца и родители.

Миглена Богданова е магистър по Логопедия и Специална педагогика (слухово-речева рехабилитация, педагогика на зрително затруднени, педагогика на деца с интелектуална недостатъчност). Психолог и жестов преводач.

Над 30 години се занимава със слухово-речева рехабилитация при слухопротезирани деца; деца със затруднения в езиково-речевите умения; езиково-говорни дефицити при деца с нарушено зрение; деца от аутистичен спектър и Синдром на Даун; комуникация при сляпо-глухи деца; алтернативна комуникация.

Адаптира и създава в колектив жестомимична реч за сляпоглухи деца и зрително затруднени деца с множество увреждания. Адаптира и създава българска версия на жестов език за деца, преработва и адаптира тактилно-вибраторни постановки на звуковете в българския език.

За записване: тел. 068/600-181 (най-късно до 16 май 2024 година).