Обучение за помощник на учителя

От Регионален център ЛОВЕЧ | 24.10.2019 | Новини

Във връзка с осъществяване дейностите в областта на методическата функция на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч и на основание чл. 112, чл. 145, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за приобщаващото образование и чл. 10 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч организира модулно обучение за помощник на учители в детските градини и училищата. Въвеждащото обучение е 5-дневно, като за всеки ден е предвидена отделна тема.

Обученията ще се проведат в седмицата от 11.11.2019 г. до 15.11.2019г. /включително/ в сградата на Регионален център – област Ловеч, ул. „Стара планина“ 31.

За допълнителна информация тел. 068/600-181.