Обучение в Регионалния център

От Регионален център ЛОВЕЧ | 03.02.2020 | Новини

На 30 и 31 януари, 2020 г. се проведе обучение на тема:  „Допълнителна подкрепа за личностно развитие“ в Регионалния център. Участници са общообразователни учители, директори от ДГ „Детелина“, гр. Ловеч, ДГ „Снежанка“, гр.Ловеч, ДГ „Зора“, гр. Ловеч, ДГ „Мир“, гр. Троян, ДГ „Здравец“, с. Галата и филиал с. Български извор, ОУ „Васил Левски“, с. Малиново, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Александрово, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ловеч и ЦСОП „Васил Левски“, гр. Ловеч.
През първия ден, екипът обучители от центъра запознаха присъстващите с нарушенията в детското развитие, умения за разпознаване на индикации за трудности в процеса на учене и стратегии за работа с деца и ученици със специални потребности в детската градина и общообразователното училище. Втория ден на колегите бе представена информация, документация и практически насоки, касаещи общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.