Материали за дистанционна допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности

От Регионален център ЛОВЕЧ | 01.04.2020 | Новини

Дните през месец април  са неприсъствени в учебните заведения поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда. Специалистите от Регионален център – област Ловеч осъществяват допълнителна подкрепа за децата и учениците със специални образователни потребности в условията на дистанционно обучение. Ресурсните специалисти имат готовност за консултиране онлайн на семействата при планиране на ежедневните дейности и занимания с децата им, както и са налице за ооказване на методическа подкрепа на ресурсните специалисти от областта.

Уважаеми родители, във връзка с настоящата епидемиологична обстановка в страната специалистите от РЦПППО – област Ловеч  ще оказват дистанционна подкрепа на вашите деца.  На нашия сайт ще откриете полезни материали, софтуерни приложенията, линкове към обучителни сайтове, работни листи и други.

При въпроси – очакваме ви на email: regcentyr_loveck@abv.bg