„Ден за мен“ – началото…..:)

От Регионален център ЛОВЕЧ | 04.11.2020 | Новини

На 24 октомври, 2020 година учители от регионалния център, родители и приятели положихме заедно началото на един нов формат срещи за споделяне на опит, практики, мнения и мисли, които ни вълнуват. Събитието се състоя в къща – музей “ Д-р Васил Радославов“. На чаша чай и кафе, всеки участник разказа за себе си и успя да сподели какво го вълнува и как вижда успешното приобщаване на децата и учениците. Определихме теми, за които ще отделим време през следващите ни срещи. Благодарим на всички, включили се на първата ни среща и най-вече на домакините, които специално бяха дошли при нас – Микеле, Йорданка Янева и Алина Стоянова. С тяхно съдействие ще продължим да общуваме в къща-музей „Д-р Васил Радославов“, както и ще обмислим бъдещи съвместни проекти насочени към алтернативни форми за приобщаване на децата и учениците в учебната среда, като взаимстваме от успешни практики на италианските образователни институции.