Патиланска творилница

От Регионален център ЛОВЕЧ | 08.02.2021 | Новини
По повод 135-годишнината от рождението на обичания от малки и големи писател Ран Босилек, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Център за работа с доброволци към РБ „Проф. Беню Цонев“, гр. Ловеч и Сдужение“МИГ“, гр. Ловеч започнаха подготовката за нови творчески занимания „ПАТИЛАНСКА ТВОРИЛНИЦА“. Очаквайте приказките на Ран Босилек претворени в патилански инициативи през цялата 2021 година.