Учебна 2021/2022 година

От Регионален център ЛОВЕЧ | 03.09.2021 | Новини

В началото на учебната 2021/2022 година започва  прием на заявки за осигуряване от РЦПППО – област Ловеч  на ресурсните учители и/или логопеди, и/или психолози в детските градини и училищата в област Ловеч.  РЦПППО-област Ловеч осигурява възможност и за такива детски градини и училища, които вече имат  екипи за подкрепа на личностното развитие, но поради по-голям брой деца/ученици със специални образователни потребности имат необходимост да допълнят своите екипи от специалисти.

На основание чл.74 от Наредбата за приобщаващо образование и дейностите по организацията на новата 2021/2022 учебна година детските  градини и училищата, които желаят да им бъде осигурен ресурсен учител, логопед, психолог  за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, е необходимо да изпратят заявка по образец.

Заявките за необходимите специалисти се подават на ел. поща: regcentyr_lovech@abv.bg  до 14 септември 2021 година.