Да играем задно!

От Регионален център ЛОВЕЧ | 27.09.2021 | Новини
През 2021 г. Спешъл Олимпикс България продължава кампанията ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО и глобалната кампания ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯТА.
21-то издание на Европейската футболна седмица #EFW2020 на Спешъл Олимпикс ще се проведе в партньорство с UEFA, EFDN, iCoachKids.
И тази година #EFW2021 се провежда в рамките на Европейската седмица на спорта.
В рамките на националната кампания в периода 23-30 септември 2021 г. Спешъл Олимпикс България планира да организира промоционални спортни празници ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО по футбол, народна топка, индивидуални умения с топка с участие на смесени отбори на младежи с и без интелектуални затруднения от Центрове за специална образователна подкрепа, Регионални центрове, Домовете за хора с умствена изостаналост и училищата от Пазарджишка, Сливенска, Старозагорска, Плевенска, Ловешка, Бургаска, Ямболска, Варненска, Добричка, Русенска, Силистренска, Разградска, Великотърновска, Габровска, Пловдивска, Смоленска, Хасковска, Кърджалийска, Търговищка, Шуменска, Благоевградска, Видинска и Софийска области.
Целта е да бъдат насърчени Центровете за специална образователна подкрепа, Регионалните центрове заедно с техни партньори и общообразователните училища да предложат нови възможности за децата с и без интелектуални затруднения да играят заедно национално популярните игри футбол и народна топка, както и други занимателни спортни игри.
В тази връзка на 23.09.2021г. в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ловеч бяха организирани спортни игри, в които се включиха ученици, в т.ч. и тези със специални образователни потребности.
Мисията на Спешъл Олимпикс даде добър старт за приобщаване.
В спортните игри се включиха ученици, които имаха желание да развият своята физическа култура, да покажат своята смелост, ловкост и бързина.
Спортният празник осигури приятни забавления на всички участници, които в края на събитието получиха и сертификати за участие.