Лесидрен спортува

От Регионален център ЛОВЕЧ | 27.09.2021 | Новини
И учениците от ОУ „Св. Паисий Хилендсрски“, село Лесидрен се включиха в спорните празници в рамките на Европейска седмица на футбола на Спешъл Олимпикс 2021.
На 27 септември, 2021 година за учениците бяха организирани
турнир по футбол и народна топка. Активни участници бяха и класните ръководители в училището и ресурсният учител Мая Кандева.
В спортните игри с огромен ентусиазъм се включиха и учениците със специални образователни потребности. Всички участници очакват до края на седмицата своите сертификати за вкючване в инициативата.
Мисията на Спешъл Олимпикс е да организира целогодишно спортно-състезателна дейност в различни Олимпийски спортове за деца и възрастни с интелектуални затруднения, като им предоставя устойчиви възможности за развитие на тяхната физическа култура, да проявяват смелост, да изпитват радост, както и да осигури възможност да споделят дарбите и уменията си със своите семейства, своите връстници и общности.