Заедно в игрите

От Регионален център ЛОВЕЧ | 27.09.2021 | Новини
Днес, 27.09.2021 година  в ОУ ,,Панайот Пипков“ град Ловеч учениците от четвърти клас с класен ръководител Мая Димитрова  и ресурсен учител Иваничка Станева се включиха в глобалната кампания,,ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯ“. В организираните игри на Спешъл Олимпикс взеха участие и учениците със специални образователни потребности.
,,Да играем заедно“ бе едно приятно забавление за всички участници, което виждаме по усмивките на участниците.