Консултации със специалисти

От Регионален център ЛОВЕЧ | 15.10.2021 | Новини

Ден

Час / специалист

1.

Понеделник

от 13.30 ч. до 14.30 ч.

Маргарита Чонова – старши ресурсен учител

2.

Вторник

от 13.30 ч. до 14.30 ч.

Албена Романова – главен ресурсен учител

Станимир Петковски – психолог

3.

Сряда

от 13.30 ч. до 14.30 ч.

Албена Романова – главен ресурсен учител

Дарина Герганова – логопед

Събина Христова – психолог

4.

Четвъртък

от 13.00 ч. до 14.00 ч.

Албена Романова – главен ресурсен учител

Мая Кандева – старши ресурсен учител

5.

Петък

от 13.00 ч. до 14.00 ч.

Валя Благоева – старши ресурсен учител