Регионален център - Ловеч: Новини

Обучение за помощник на учителя

Във връзка с осъществяване дейностите в областта на методическата функция на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч и на основание чл. 112, чл. 145, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за приобщаващото образование и чл. 10 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 24.10.2019 | Новини Повече ...

Подготовка за участие в конкурс ,,Най-здравословна рецепта за училище 2019″

В последните дни на месец октомври, ученици от СУ „Тодор Кирков“ усилено се подготвят заедно, и с помощта на ресурсните учители работещи в училището Таня Иванова и Иваничка Станева за участие в конкурс ,,Най-здравословна рецепта за училище 2019″. По много достъпен начин те научиха много за здравословните храни, подгодящите за тяхната възраст закуски и десерти […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 24.10.2019 | Новини Повече ...

Консултации в РЦПППО – Ловеч

През учебната 2019/2020 година, в РЦПППО – Ловеч ще се провеждат консултации за деца, ученици и техните родители с ресурсен учител, психолог и логопед всеки ден от 13.30 часа до 14.30 часа по желание на родителите. Тел. за връзка и записвания 068/600-181

От Регионален център ЛОВЕЧ | 24.10.2019 | Новини Повече ...

Съвместно учене заедно със Сдружение „Знание“, Ловеч

  Екип от специалисти на регионалния център, на 17 октомври осъществиха среща с общообразователни учители в ДГ „Слънце“, гр. Луковит. Представиха подходи за работа с деца с нарушения.   Обсъдиха се и стратегии при работата с родителите.

От Регионален център ЛОВЕЧ | 21.10.2019 | Новини Повече ...

Международна конференция „Социално и емоционално учене“

На 5 и 6 октомври, специалисти от Регионалния център участваха в международна конференция Приобщаващо образование 2019 „Социално и емоционално учене“, организирана от Сдружение за сподлено учене „ЕЛА“ /Център за приобщаващо образование/ гр. София. По време на събитието, на участниците бяха представени презентации свързани с приобщаващото образование, социалното емоционално учене и поколение Z; социалното приобщаване като […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 16.10.2019 | Новини Повече ...

Работна среща, София 2019 г.

В началото на месец октомври в гр. София се проведе работна среща с обучените специални педагози във връзка с въвеждането на функционалната оценка на образователните потребности на децата и учениците. Целта й беше да се обсъдят проблемите и предизвикателствата, които преминалите през обучението са срещнали по време на прилагането й. На срещата присъстваха проф. Манфред […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 16.10.2019 | Новини Повече ...

Карин дом – 2018 г.

Специалистите от Регионален център – област Ловеч посетиха обучителния център на Карин дом в началото на месец ноември. Там имаха въможност да присъстват на изключително полезно обучение на тема: „Създаване на подкрепяща  образователна среда за деца и ученици със специални образователни потребности. Стуктуриране и визуализиране на средата.“ Обучителите Звезделина Атанасова и Андреас Андреу представиха на […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 06.11.2018 | Новини Повече ...

Информационни семинари

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование проведе информационни семинари  за координатори в общините Ловеч, Троян, Тетевен, Ябланица, Луковит, Летница, Априлци и Угърчин. Всички участници бяха запознати с Наредбата за приобщаващото образование, необходимите документи за индивидуална оценка на дете или ученик със специални образователни потребности, формите на общата подкрепа, организация, осъществяване на допълнителната […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 02.10.2018 | Новини Повече ...

Заедно

В деня на детето, екип от Регионалния център, доброволци от центъра за работа с доброволци и БЧК гостувахме при децата и младежите от Центъра за специална образователна подкрепа „Васил Левски“. Домакините бяха участници в специално подготвена приказка, в която играха, танцуваха, моделираха, отгатваха и пяха заедно. Получиха и подаръци от БЧК.

От Регионален център ЛОВЕЧ | 02.10.2018 | Новини Повече ...

„Подготовка на началните учители за образователно приобщаване на учениците с обучителни затруднения“

На 28 септември в гр. София се проведе финална международна конференция „Подготовка на началните учители за образователно приобщаване на учениците с обучителни затруднения“ по проект на НАРУ . На участниците в конференцията бяха представени от г- жа надежда Цветкова , управител на РААБЕ България  контекста и целите на проекта, а от   д-р Емануела Стоилова – резултатите […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 02.10.2018 | Новини Повече ...
Previous Posts Next posts