Регионален център - Ловеч: Новини

Работа с електронен дневник

Обучение на тема „Работа с електронен дневник“ организирано от „SHKOLO academy“ с обучител г-жа Стефка Дафова се проведе днес 03.10. 2022 година в Регионалния център. Специалистите придобиха начални знания и практически умения за работа с Електронен дневник и ежедневното му използване в образователна среда. Това ще им даде възможност да отговорят по-добре на предизвикателствата на […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 03.10.2022 | Новини Повече ...

Участие в Трета национална конференция по ориентиране и мобилност

Съюзът на слепите в България, Национален център за рехабилитация на слепи – гр. Пловдив и Българската асоциация за обучение за зрително затруднени деца организираха в периода от 27-30 септември 2022 година Трета национална конференция по ориентиране и мобилност на тема: „Нови предизвикателства и практически опит в обучението по мобилност“. Събитието се проведе в базата на […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 30.09.2022 | Новини Повече ...

Обучения в центъра

Екипът на регионалния център премина на 26 и 27 септември обучения на теми: „Визуална подкрепа в помощ на приобщаващото образование“ и „Аутизъм – поглед отвътре. Техники за работа с деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър“. Обучителите Анна Иванова и д-р Цветомира Ангелова представиха пред участниците същността и философията на визуалната подкрепа, митове, специфики […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 28.09.2022 | Новини Повече ...

Специалисти от регионалния център обучиха служители на областната администрация за успешна комуникация и работа в екип

Тренинг-обучение за успешна комуникация и работа в екип преминаха 19 служители на областната администрация. То се проведе на 16 септември в с. Кърпачево със съдействието на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч. Четирима лектори – психолози и ресурсни учители, запознаха служителите с идеята за екипната работа в нейното развитие […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 20.09.2022 | Новини Повече ...

Успешен старт на учебната година в РЦПППО

Броени часове преди началото на учебната година специалистите в центъра се настройват за успешна работа в екип, създават си позитивна работна атмосфера и умения за ефективна комуникация чрез едно бързо спретнато обучение от психолозите ни. Моменти от обучението, допринесе за осъзната необходимост от координиране на усилията между служителите при реализиране на подкрепяща среда на работното […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 14.09.2022 | Новини Повече ...

Над 150 участници в Детския творчески маратон 2022

В приключилото голямо творческо състезание „Детски творчески маратон 2022 г.“, което организирахме съвместно с Център за работа с доброволци към РБ „Проф. Беню Цонев“, гр. Ловеч от месец февруари до месец юни участваха над 150 деца и ученици от областта и от страната.  Имаме 42 участници, които взеха участие във всичките предизвикателства: „Котешки карнавал“ – […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 06.07.2022 | Новини Повече ...

15 години успяваме заедно

На 15 юни, 2022 година проведохме нашата Регионална конференция по повод 15 години от създаването на регионалните центрове в страната на тема: „Приобщаването през очите на успеха”. Денят не беше избран случайно. 15 юни е Световен ден на вятъра – ден за преоткриване на неговата сила и възможности, с които може да променя нечия съдба, […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 17.06.2022 | Новини Повече ...

Библиотека за специализирана литература и дидактични материали

  „Дайте ми библиотека и ще създам университет“ По повод 15 години от създаването на РЦПППО – област Ловеч е създадена банка за научна литература и учебни помагала. Наличните издания през годините са ползвани за работата на специалистите от центъра. Идеята на тази инициатива е специализираната литература да се ползва от по-голям кръг читатели. Библиотечният […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 09.06.2022 | Новини Повече ...

Предстои провеждането на Регионална конференция организирана от екипа на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч

15 години Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование – област Ловеч е един от 28- те в страната, който тази година отбелязва 15 години от създаването си. Центърът е специализирано обслужващо звено към Министерство на образованието и науката. Основната функция на центъра е провеждане на […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 09.06.2022 | Новини Повече ...

Как да подкрепяме децата да преодоляват трудности с четенето

Трудности с четенето 1 Екипът ни разработи последната брошура на тема: „Как да подкрепяме децата да преодоляват трудности с четенето“ за тази учебна година в помощ на родители  и учители. Четенето е изключително важно умение, което децата трябва да овладеят. Това е решаващо не само за успех в училище, a и за  посоката на реализация […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 13.05.2022 | Новини Повече ...
Предишни Новини Следващи Новини