Новини

Областният управител благодари на психолозите за проведеното през септември обучение за успешна комуникация и работа в екип

На 18 октомври 2022 година областният управител прие лекторите от проведеното през септември тренинг-обучение за успешна комуникация и работа в екип. Участваха 19 служители на областната администрация, а обучители бяха четирима психолози и ресурсни учители от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч. Инж. Светослав Славчев връчи на директора на […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 20.10.2022 | Новини Повече ...

Споделяне на добри практики

Не спираме да се усъвършенстваме и учим и то от наши добри приятели и колеги в страната. Няма нищо по-ценно от това, което можем да открием и взаимстваме от опита на хората, които като нас работят, за да направят света на децата и семействата им по-добър и малко по-лек. През този месец, колеги от регионалния […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 20.10.2022 | Новини Повече ...

ГРАФИК за консултации с деца и ученици със специални образователни потребности и с техните родители в РЦПППО – област Ловеч за учебната 2022/2023 година

№ Ден Час / специалист 1. Понеделник от 13.30 ч. до 14.30 ч. Маргарита Чонова – старши ресурсен учител Марина Ангелова – логопед 2. Вторник от 13.30 ч. до 14.30 ч. Нели Чалова – старши ресурсен учител Станимир Петковски – психолог 3. Сряда от 13.30 ч. до 14.30 ч. Албена Романова – главен ресурсен учител […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 11.10.2022 | Новини Повече ...

Иновативна практика за развитие на умения за самостоятелен живот на работа с хората с интелектуални затруднения

Избрани обучителни материали за провеждане на обучения за самостоятелност за хора с лека умствена изостаналост. Проект „Прилагане на иновативна практика от YAI, САЩ за развитие на умения за самостоятелен живот на хората с интелектуални затруднения“, финансиран от Столична програма „Социални иновации“ 2019 г. Приложимост на материалите в български контекст Иновативната практика е пряко насочена към […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 10.10.2022 | Новини Повече ...

Жажда за живот – една човешка история

Филмът ни представя една човешка история на едно нормално семейство от нашата област. Терминът „аутизъм“ може да бъде объркващ. От една страна той е общо название на спектър от нарушения, свързани с поведението, комуникационните и социалните умения, а от друга назовава едно от нарушенията от този спектър – класическия аутизъм. В тази статия терминът се […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 10.10.2022 | Новини Повече ...

Специализирана литература в помощ на специалисти

По повод 15 години от създаването на РЦПППО – област Ловеч беше създадена банка за научна литература и учебни помагала. Наличните издания през годините са ползвани за работата на специалистите от центъра. Идеята на тази инициатива е специализираната литература да се ползва от по-голям кръг читатели и специалисти от областта. Библиотечният фонд обединява дейността си […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 05.10.2022 | Новини Повече ...

Работа с електронен дневник

Обучение на тема „Работа с електронен дневник“ организирано от „SHKOLO academy“ с обучител г-жа Стефка Дафова се проведе днес 03.10. 2022 година в Регионалния център. Специалистите придобиха начални знания и практически умения за работа с Електронен дневник и ежедневното му използване в образователна среда. Това ще им даде възможност да отговорят по-добре на предизвикателствата на […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 03.10.2022 | Новини Повече ...

Участие в Трета национална конференция по ориентиране и мобилност

Съюзът на слепите в България, Национален център за рехабилитация на слепи – гр. Пловдив и Българската асоциация за обучение за зрително затруднени деца организираха в периода от 27-30 септември 2022 година Трета национална конференция по ориентиране и мобилност на тема: „Нови предизвикателства и практически опит в обучението по мобилност“. Събитието се проведе в базата на […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 30.09.2022 | Новини Повече ...

Обучения в центъра

Екипът на регионалния център премина на 26 и 27 септември обучения на теми: „Визуална подкрепа в помощ на приобщаващото образование“ и „Аутизъм – поглед отвътре. Техники за работа с деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър“. Обучителите Анна Иванова и д-р Цветомира Ангелова представиха пред участниците същността и философията на визуалната подкрепа, митове, специфики […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 28.09.2022 | Новини Повече ...

Специалисти от регионалния център обучиха служители на областната администрация за успешна комуникация и работа в екип

Тренинг-обучение за успешна комуникация и работа в екип преминаха 19 служители на областната администрация. То се проведе на 16 септември в с. Кърпачево със съдействието на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч. Четирима лектори – психолози и ресурсни учители, запознаха служителите с идеята за екипната работа в нейното развитие […]

От Регионален център ЛОВЕЧ | 20.09.2022 | Новини Повече ...
Предишни Новини Следващи Новини